Vyzva-zatrubneni-vodotece

Vz-vyzva-hasicske-vozidlo-2

Vz_-_hasickse_vozidlo_-_pril_1_vyzvy_-_technicke_podminky-1

Vz_-_hasicske_vozidlo_-_pril_2_vyzvy_-_kryci_list-1

Vz_-_hasicske_vozidlo_-_pril_3_vyzvy_-_vazanost_nabidkou-1

Vz_-_hasicske_vozidlo_-_pril_4_vyzvy_-_zakladni_zpusobilost-1

Vz_-_hasicske_vozidlo_-_pril_5_vyzvy_-_pocet_listu

Vz_-_hasicske_vozidlo_-_pril_6_vyzvy_-_kupni_smlouva

Vyzva-na-podani-nabidky-na-traktor

Projekt „Bezpečnost v dopravě – chodníky Dolní Stakory“

Cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Stakory.

Cíle projektu bude dosaženo výstavbou chodníků podél silnice III. třídy číslo 2768 přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Konkrétně půjdeo 2 úseky chodníků o celkové délce 118,2 metru a šířce 1,5 metru, které zajistí:

  • bezbariérové napojení na zastávku veřejné hromadné dopravy,
  • napojení na již realizovaný osvětlený přechod, který je součástí části úseku 1 řešeného chodníku a byl realizován v říjnu 2017,
  • napojení objektů občanské vybavenosti obce Dolní Stakory (obecní úřad a mateřská škola).

Výsledkem projektu budou bezpečné a bezbariérové chodníky podél silnice III. třídy číslo 2768.

 

Projekt „Bezpečnost v dopravě – chodníky Dolní Stakory“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008100.

Projekt byl předložen do výzvy č. 1 MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě v rámci prioritní osy 4. Komunitně vedený místní rozvoj a specifický cíl č. 4.1 Integrovaného regionálního operačního programu.

Publicita-_stranky-_chodniky_dolni_stakory

Vyzva-na-podani-nabidky-komunikace

 

Vestavba MATEŘSKÉ ŠKOLKY v budově Obecního domu v Dolních Stakorách je spolufinancována Evropskou unií.

V této sekci Vás informujeme, jak a kdy vznikla samotná myšlenka tohoto projektu a další její zásadní momenty s celým průběhem stavby, který začal 8.ledna 2018

Sled časových událostí projektu "Vestavby mateřské školky", slovem starosty Jaroslava Kopala

Rozklikni:

Publicita-skolka534

31.8.2018 Den otevřených dveří mateřské školky

Poslední srpnový den se nesl ve znamení oslav. Dlouho očekávaný projekt vybudování mateřské školy dospěl ke zdárnému konci. Slavnostnímu přestřižení pásky v 11 hod. byli přítomni starosta Jaroslav Kopal, náměstek primátora Jiří Bouška, ředitelka nově zřízené školky a řada dalších hostů.

Odpoledne se na interiér i exteriér přijeli podívat děti a jejich rodiče. Večer potom, byly dveře školky otevřeny široké veřejnosti.

Starosta Jaroslav Kopal o výstavbě Mateřské školky

„První myšlenka na vybudování mateřské školy vznikla již zhruba před deseti lety, když se mi jako starostovi přestávalo líbit, že ženy, které po mateřské dovolené chtěly nastoupit do pracovního poměru, neměly možnost sehnat umístění pro své děti v mateřské škole,“ uvedl starosta obce Jaroslav Kopal. Obec tehdy podle něj plánovala řešit situaci prostřednictvím zařízených mobilních domů, tento záměr ale nevyšel. Hledaly se tedy cesty jiné.

Vzhledem k tomu, že již v minulosti sídlila v podkroví obecního úřadu zrušená základní škola, nabízelo se nové využití tohoto prostoru, který dosud sloužil jen jako sklad nepotřebných věcí. Před dvěma lety byl zhotoven projekt přestavby a zbývalo dořešit otázku financí. „Žádost o dotaci v rámci programu IROP (pozn. red. Integrovaný regionální operační program) byla nejprve zamítnuta, následně byla ale obec zařazena do Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav a druhá žádost o dotaci z programu IROP již byla úspěšná,“ podotkl Kopal.

Koncem roku 2017 tak byla stavba předána do rukou společnosti EMH, naplno se práce rozjely s lednem tohoto roku a v polovině srpna byla nyní až na drobné detaily hotová stavba předána obci.

Celková cena stavby včetně zařízení se bude pohybovat zhruba v ceně 13 a půl milionu korun. Na stavbu byly použity finanční prostředky, z nichž příspěvek dotace od IROP činil 85 procent uznatelných nákladů, 5 procent státní příspěvek a 10 procent uznatelných nákladů zaplatila obec.

„Dětí je v obci stále více, nyní je to zhruba 30 dětí mezi 2 až 6 lety, které dosud musely dojíždět převážně do Boleslavi a Kosmonos, vlastní školky nám tak bylo velmi zapotřebí,“ doplnil starosta.
Zdroj: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/dolni-stakory-se-dockaly-nove-skolky-20180830.html

Geoportál GEPRO

Policie na Mladoboleslavsku

Pohled z dronu